ФОЛЬК-ХІСТОРІ

Вам доводилось коли-небудь чути про фольк-хісторі? Ні?? Серйозно??? Насправді, це надзвичайно популярне явище!
Фольк-хісторі — це узагальнена назва літературно-публіцистичних праць та ідейно-теоретичних концепцій на історичні теми, які не є науковими та створені непрофесіоналами. Термін має російське походження та вживається, як правило, в сучасній Росії.
В середині - другій половині 90-х рр. в Росії з'явилася величезна кількість квазінаукових праць з історії, створених людьми, далекими від професійних занять історичною наукою. Суть праць полягала у докорінному перегляді тієї моделі всесвітньої і вітчизняної історії, яка склалася на основі фундаментальних наукових досліджень. Зрозуміло, будь-яке наукове знання не вічне, воно являє собою тривалий і нерівномірний по інтенсивності процес, а не певний результат раз і назавжди: подальші розробки можуть внести корективи або привести до повної реконструкції наукових концептів і парадигм. Особливо характерно це для гуманітарних наукових дисциплін. Проте, дозволю собі описати власні враження від робіт у галузі фольк-хісторі: це беззмістовні за своїм сенсом роботи. Я не можу собі навіть уявити які особи можуть цікавитись відповідними «працями».
Ряд псевдоісторичних робіт, які кардинально переглядали канонічну історію, найбільшу популярність серед яких набули праці «Нової хронології» А. Фоменко, були опубліковані в СРСР, але масовим явищем публікація псевдоісторичної літератури стала з середини 1990-х років і продовжується до сьогодні. Так, до 2010 року по «Новій хронології» видано більше 100 книг загальним тиражем близько 800 тис. екземплярів.
Характерною загальною ознакою російських псевдоісторичних робіт є повна ревізія історії так званого «руського народу», при цьому загальними мотивами є «удревлення» історії, сформованої в працях етносу та його культурних досягнень до античності або навіть до неоліту і палеоліту.
Так, В. Чудінов в своїх публікаціях стверджує, що цивілізація «руського народу» виникла задовго до всіх інших відомих цивілізацій, а Москва існувала задовго до Риму, і Рим був побудований етрусками «за наказом Москви». Самі етруски говорили російською, але писали справа наліво — звідки і назва міста — російське «Мир». Ну як вам?))
Оскільки історія намагається блокувати фольк-хісторикам наукові платформи для самовираження, фольк-хісторі витісняється на рівень регіонів. Дослідники відзначають, процес експансії «альтернативників» став зачіпати і навчальну літературу, включаючи шкільні підручники в Російській Федерації.
В Росії цей процес часто знаходить розуміння та користується прихильністю влади, зацікавленої у формуванні уявлень про героїчну історію свого етносу. У зв'язку з необхідністю зміцнення етнократії виникла політична потреба на подібну продукцію.
На федеральному російському рівні «світ фольк-хісторі», на думку дослідників, значно розрісся і зажив своїм окремим життям, багато в чому пародіюючи життя академічної науки. Кандидат історичних наук, доцент Г. Єлісєєв вже в 1998 році констатує, що «для незалежного спостерігача спільнота фольк-хісториків нагадує цирк».
+ 0 -